Positivt samtal om lokal omställnin​g

Sex partier fanns representerade för diskussionen om hur vårt lokalsamhälle kan och bör ställas om för en hållbar framtid. Det blev, som det var tänkt, ingen traditionell politisk debatt, utan ett samtal om de viktiga och bitvis svåra frågorna där det är breda samförstånd som behövs.
Mötet hölls i Karlskoga folkhögskola, vilket kan ses som en manifestation. Omställningen till en hållbar framtid handlar väldigt mycket om folkbildning, vilket politikerna flera gånger återkom till och förutom att folkhögskolan stod för det lokala arrangemanget finns nästan alla av de stora studieförbunden med i organisationsbasen på riksnivå för det som kallas Framtidsstafetten och som torsdagskvällens möte var en del i.
Projektledaren Anki Rauséus ledde samtalet och presenterade utgångsmaterial för samtalet, bland annat initierande det för de flesta nya begreppet resiliens – vilket betyder motståndskraft hos ett system, eller samhälle. Det handlar om motståndskraft ur många fundamentala aspekter, som ekologiskt, ekonomiskt, socialt…
Om man ställer följande fyra frågor så är man inne i de tankebanor som utmaningen framtiden kräver:
Var står vi i dag?
Hur kom vi hit till den här situationen?
Vad växer fram och vad är möjligt?
Hur går vi vidare från nu?
De som samtalade om det i vårt möte här i Karlskoga var kristdemokraten Bengt Eklund, centerpartiets Ingalill Andersson,
miljöpartiets Daniel Ekelund, socialdemokraternas Solveig Olsson, folkpartiets Lars Hultkrantz och vänsterpartiets Tobias Isaksson.
Solveig Olsson är miljöaktivist sedan 1970-talet och besvarade första frågan drastiskt:
– Vi förstår inte vidden av vad vi ställt till med.
Lars Hultkrantz konstaterade att de klimatprognoser som finns pekar på en fullständig katastrof och kopplade det till hoten mot sammanhållningen inom EU. Den europeiska unionen är en omistlig aktör i fråga om de omställningar som måste göras för att kunna hantera den anpassning vi måste göra, underströk han.
Tobias Isaksson betonade att vi måste få alla att förstå att det här är allvar, att det gäller oss och att det är nu det gäller.
Daniel Ekelund kopplade an till det kommunala perspektivet med omställningstanken att kommunen går före med 30 timmars arbetsvecka för mera egen tid och mindre behov av sjuk- och egenvårdsaktiviteter.
Ingalill Andersson underströk att människor måste kunna bo och arbeta i hela Sverige, inte bara i de stora städerna. Det handlar bland annat om kommunikation i alla former, bredband och miljöanpassade trafiksystem.
Kristdemokraten Bengt Eklund pläderade bland annat för att vi kraftfullt skall verka för att få bort långtradartrafiken till förmån för järnvägstransporter och att det befintliga industrispår vi har skall bli den planerade Nobelbanan med direkt tågförbindelse på en ny tågsträckning med Stockholm och Örebro österut och Karlstad-Oslo västerut.
Så hur ser visionen ut?
Vi ska inte gå framåt eller bakåt, utan i sidled, menade Daniel Ekelund. Vi ska inte ha en lösning, utan många lösningar, på varje problem.
Solveig Olsson betonade värdet av den höga kompetens som finns i Karlskoga och att den skall användas till samhällsnytta, som till exempel att försäkra oss bra vattenkvalité i den framtid där jordens vattenkvalité är hotad.
Lars Hultkrantz är, som den forskare och ekonomiprofessor han är, optimistisk inför mycket av teknikutveckling och menar att många problemområden i världen utvecklas positivt tack vare nya tekniska lösningar. Där ser han en fortsatt positiv utveckling, bland annat inom kommunikationsteknologi som hjälper oss till rätta inom andra problemområden.
Tobias Isaksson poängterade att en åtgärd för social hållbarhet måste vara att ge alla barn och ungdomar lika förutsättningar. För miljömässig hållbarhet efterlyste han ett stopp för kommunal överkonsumtion och att vi bland annat börjar gå, cykla och byter kommunens fordon till elbilar.
Ingalill Anderssons vision handlar bland annat om förnybar energi som kommunal profil för Karlskoga, att allt vårt lokala jordbruk blir ekologiskt och att våra barn får en giftfri vardag.
Bengt Eklund återkom till ordet förvaltande, som tanke hämtad både ur bibeln och kristdemokraternas partiprogram. Det behövs en attitydförändring, pläderade han, vi ska förvalta, inte förbruka.
Solveig Olsson hänvisade till den socialdemokratiska länsorganisationens program för åtgärder och mål siktande på år 2030 och betonade att politikerna i dagens Karlskoga alltid bör hållbarhetsvärdera alla enskilda beslut; svara på frågan vad varje enskilt beslut innebär för våra barn och barnbarn.
Lars Hultkrantz vill också se att mängden långtradartransporter försvinner från vägarna, till förmån för tåg. Han underströk också att Karlskoga är och skall förbli en exportorienterad industristad.
Mycket hann att sägas, men allt i den samtalston som karaktäriserade mötets idé.
– Det är stora och svåra frågor där ingen ensam sitter inne med de rätta svaren, det är ett öppet samtal vi behöver, som Ankie Rauséus presenterat projektet.
Motsvarande samtal genomförs i sju kommuner i Örebro län.

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.