Tillsyn Tio sjöars led

tiosjoaretapp4250

Tio sjöars led med etappindelningen för tillsynen.

Sedan 2008 har vi ett avtal med kultur och föreningsförvaltningen om skötsel av den led som våra medlemmar skapade för många år sedan och som vi skött sedan dess.

Passa på att gå den trevliga leden och hjälp samtidigt till med tillsynen. Vad tillsynen omfattar ser du längre ned på den här sidan.
Ta kontakt med någon av de etappansvariga här nedan och berätta vilken etapp du tänker gå eller har gått och vilken period!

 

Etapp 1
Lysingsdammen till  vindskyddet vid Långtjärn.
Ansvarig: Christer Persson, 0586-72 86 29
svartviken4@hotmail.com
Etapp 2
Vindskyddet vid Långtjärn till Örgivsvägen
Ansvarig: Henry Johansson, 0586-509 26
henry.johansson@telia.com
Etapp 3
Örgivsvägen förbi vindskyddet vid Norrgryten och kolarkojan till Sävsjövägen
Ansvarig: Kerstin Eriksson, 0586-72 84 63
Etapp 4
Sävsjövägen till Svinsjöstugan
Ansvarig: Ingrid Bergström, 0586-802 80
ingrid@ordkraft.o.se

1. Vårtillsyn

Kontroll av ledens hela sträckning senast under april månad med följande arbetsmoment.
1.1 Bortröjning av nedfallna grenar, ris och liknande
1.2 Kontroll och vid behov komplettering av ledmarkering och skyltar.
1.3 Kontroll och justering av broar, spänger och liknande.
1.4 Skräpplockning längs leden.
1.5 Borttagning av oordnade eldplatser efter leden.
1.6 Kontroll och vid behov komplettering av ved vid eldplatserna, Långtjärn och Norrgryten.

2. Sommartillsyn

Mellan maj och sepember utföres tillsyn en gång per månad med följande arbetsmoment.
2.1 Skräpplockning längs leden.
2.2 Bortröjning av nedfallna grenar, ris och liknande
2.3 Kontroll och vid behov komplettering av ledmarkering och skyltar.
2.4 Kontroll och vid behov komplettering av ved vid eldplatserna, Långtjärn och Norrgryten.

3. Hösttillsyn

Kontroll av ledens hela sträckning senast under november med följande arbetsmoment.
3.1 Bortröjning av nedfallna grenar, ris och liknande
3.2 Skräpplockning längs leden.

Det innebär nu inte att du som gör tillsyn ska börja såga bort nedfallna träd och bära ved till vindskydden. Du bara meddelar den ansvarige vad som behöver göras. Erfarenheten från de senaste åren är att leden är i mycket gott skick och det för det mesta är mycket litet arbete som behöver göras vid tillsynen.