Sågholmens Vänner

Dan Lekbergs tavla 2012

Sågholmens vänner

Sågholmens vänner är – många. I och med projektet tillkom många aktiva i Karlskoga Naturskyddsförening. Fjärils- och humleträdgården syns. Sågholmen var tänkt att bli och har blivit ett skyltfönster och en ingång till den breda verksamhet som Naturkyddsföreningen bedriver. I fjärils- och humleträdgården möts nya intresserade, allt från de som tar med sig kratta och spade för att delta i arbetsgemenskapen, de som träffar föreningen här och den vägen ansluter sig också andra aktiviteter, till de som gjort Sågholmen till sin oas, sin ute- och picnicplats. Och alla är naturligtvis lika välkomna.

Gästboken i ”sekreterarfåglholken” berättar om barnfamiljer som återkommer, promenadgrupper, ortsbor som tar med sina utsocknes gäster hit, barngrupper och äldre som nästan dagligen rastar här på sina promenader. Stadigt växer också antalet besöksgrupper som vi guidat, visat trädgården och berättat för om nödvändigheten av att ge de livsviktiga pollinatörerna en fruktbar livsmiljö, dessa våra omistliga medvarelser.

Vi är ett stort gäng som hjälps åt att sköta om trädgården enligt anslaget skötselschema. En vecka vartannat år blir inte betungande för någon. Ingår att rycka ogräs, vattna om det behövs, skriva i dagboken! Tack alla för det fantastiska arbete ni gör tillsammans!

SKÖTSELSCHEMA 2013

SKÖTSELSCHEMA 2014

En salig blandning brukar våra bildvisningar i föreningen kallas. I detta bildspel blandar vi människor och kryp, i en salig blandning – och alla är Sågholmens vänner. Klicka dig fram.