Välkommen till Karlskoga Naturskyddsförening

 


Aktuellt

Länk till:  ”GRÖNA PROMENADEN”

https://karlskoga.naturskyddsforeningen.se/grona-promenaden-2/

 

—————————————————————————–

 

 

 

 

Onsdag 6 mars

Artportalen i praktiken.

Plats: KNF-lokalen Vadaregatan 3

Tid: 18.00

Ansvarig: Owe Nilsson

 

Onsdag 13 mars

Studiecirkel ”En jord för alla”

Tid 13.00

Ansvarig: Göran Edel

 

Torsdag 14 mars

Årsstämma

Sedvanliga årsstämme frågor. Medverkande Oskar Säwström och Andreas Eriksson från kommunen.

Plats: Vadaregatan 3

Tid: 18.00

 

Onsdag 20 mars

Start för studiecirkel om mossor.

Tid 18.00

Ansvariga: Dag Berge och Owe Nilsson

 

Fredag 26 april

Våröppning av Fjäril- och Humleträdgården

Tid 17.00

Plats: Sågholmen

Ansvarig: Anki Wiström Lööv Tel: 070-7982650, Eva Eriksson, tel: 070-3450767

 

Lördag 27 april

Heldagsvandring i södra Kilsbergen.

Samling vid Sjöviksplan.

Tid: 9.00

Ansvarig: Jan Öijen tel: 070-3748582

 

Lördag 4 maj

Vandring i Tjuråsens naturreservat.

Reservatet är ett 445 ha stort och mycket vackert skogsområde som stått orört i ca. 100 – 150 år. Här finns  också inslag av betydligt äldre träd, tex. vid tjärnen Svinpotten står ”Gammtallen” som är nästan 500 år.

Samling vid Sjöviksplan.

Tid: 9.00

Ansvarig: Eva-Lena Christensen, tel: 073-8289342

 

Torsdag 16 maj.

En fågelsångsvandrinf.

Samling vid Folkhögskolans parkering.

Tid: 18.00

Ansvarig: Göran Edel, tel: 073-0537984

 

Lördag 25 maj.

Biologiska mångfaldens dag i samarrengemang med STF.

Vandring via Gröna promenaden till Fjärils- och Hum,mleträdgården.

Samling vid Rävåsskolan.

Anmälan senast 22 maj till Ingvar Eriksson via sms/tel: 070-3787095.

Kostnad: Medlem 40 kr, icke medlem 60 kr.

 

Tisdag 11 juni.

Cykeltur i Karlskogas närhet.

Samling vid  Stråningstorp  centrum, norra sidan.

Tid: 18.00

Ansvarig: Göran Edel, tel: 0730537984

 

 

 

 

UPPROP

Till alla er händiga, påhittiga, fixarsugna, rastlösa, hjälpsamma människor i föreningen vill vi rikta en önskan. Erbjud gärna din hjälp till att skapa, röja, baka, snickra, måla, ansa osv. Det behövs fler händer som hjälps åt med tex röjning av stigen vid Hägnan och Aggerudspåret, målning av våran fina stuga vid Svinsjön, trampa upp och markera stigar i området kring Svinsjöstugan, ansning/plantering vid Fjärils-och humleträdgården mm.

Det vore fint att ha en lista på personer som är villiga att hjälpa till om och när det behövs. Det är inget bindande, men det skulle underlätta och vara trevligt med fler engagerade i vår verksamhet. Hör gärna av dig till någon i styrelsen om du är intresserad.

Mvh Styrelsen