Karlskoga naturskyddsförening

Välkommen till Karlskoga naturskyddsförening!


Aktuellt

SÖNDAG DEN 31 MAJ KLOCKAN 10

Dussmossetjärn, som ligger alldeles innanför Sandviksbadet, är ett spännande stycke natur. Inte minst under vattenytan. De ska vi titta närmare på igen. Den här aktiviteten är avsedd för barn och vuxna tillsammans. Det finns så mycket att ”håva in” och ”lupptäcka” – när man tittar noga. Lika kul för farfar och mormor som barn i nästan alla åldrar. Vi har med oss håvar, vattenkikare och annan passande utrusning. Men ta gärna med matsäck, den smakar gott efter ett aktivt studiepass.

Samling vid Sandviksbadets parkering kl 10.00.

Ansvariga:
Dag Berge 070 61 838 73
Eleonore Åkerlund 072 16 422 15

Lyckat holkbygge för sportlovslediga

Traditionsenligt ordnade Karlskoga Naturskyddsförening fågelholkbygge på Sportlovet. I tisdags var föreningslokalen på Vadaregatan 3 full av entusiastiska barn och vuxna som skruvade ihop fågelholkar. Aktiviteten är anpassad för barn mellan 8 och 14 år. Men ett krav är att de har med sig minst en vuxen som "hjälpreda". Holkarna skruvas ihop. Så alla får träna på att använda skruvdragare.

Vår verksamhet

Läs om vad vi gör i föreningen.

Om vår verksamhet

MILJÖFÖRSVARE UNDER ATTACK

Miljöförsvarare under attack.
Detta var rubriken för det välbesökta möte, som föreningen arrangerade torsdag 20/2.
Marja Wolpher från Naturskyddsföreningens rikskansli berättade och visade film om den skrämmande verklighet, som gäller för många miljöförsvarare runt om i världen.
De senaste åren har allt fler länder infört lagrestriktioner riktade mot medborgare, som vill engagera sig i frivilligorganisationer.
Konflikter, som rör miljöförsvarare, är ofta kopplade till mark- och naturresurser i länder med svaga rättsstater och utbredd korruption. Gruvindustrin, jordbruks- och skogssektorn står för de flesta konfrontationer mellan företag och företrädare för lokalsamhällen i de områden som exploateras.
Mord på miljöförsvarare har ökat i en alarmerande takt. Tre miljöförsvarare dödas varje vecka någonstans i världen!
Vid mötet vara alla överens om att detta måste uppmärksammas. Vi måste engagera oss och protestera - lokalt, nationellt och internationellt.