Karlskoga naturskyddsförening

Välkommen till Karlskoga naturskyddsförening!


Aktuellt

Kilsta bakgård och Föreningarnas Hus

Torsdag 27 augusti

På baksidan av det i många avseenden positivt produktiva Kilsta-området finns en bakgård som döljer en historia som inte i alla delar är vare sig hälsosam, snäll eller laglig. Vi vill få svar på vad som egentligen hänt, hur hotad vår dricksvattenkvalitet är på grund av det och vad som kommer att ske.

Inne på samma område finns också Föreningarnas hus, en grund för det sig snabbt utvecklande Möckelnföreningarna, föreningarnas – även vår – förening. Vad är det och vad kan det bli? Det skall vi försöka få veta mer om och naturligtvis titta på huset.

Samling, helst med cykel, framför ”Kilsta-porten” kl 18.00

Ansvariga:
Hans Jansson 070 24 550 4
Göran Edel 073 05 379 84

 

HÅVNING I DUSSMOSSETJÄRN MED NATURSNOKARNA 31 MAJ-20

31 maj träffades vi 8 vuxna och 8 barn vid Sandviksbadets parkeringsplats. Utrustade med håvar och hinkar vandrar vi bort mot Dussmossetjärn. Vattenytan är spegelblank förutom ett gäng jagande skräddare som springer på vattenytan tack vare vattnets ytspänning. När väl håvningen börjar visar det sig att det så till synes lugna vattnet är fullt av små kryp - från små lugnt krypande sötvattensgråsuggor till glupska storögda trollsländelarver med ruskiga käkdelar som glupskt kan sätta i sig grodyngel och andra offer. Klodyveln med sitt speciella utseende och de små virvelbaggarna som simmar i vattenytan med ögon som är anpassade för luft och för vatten. Entusiasmen går inte att ta miste på när man vågar sig längre och längre ut i strandkanten och glömmer att fötter och kläder blir blöta. Vi häller upp gyttja på plastskynke. Tittar man en stund ser man hur det börjar kräla och krypa överallt i den kletiga massan. Resultatet blir ett 20 tal olika smådjur, som efter bestämning släpps tillbaka i vattnet.

Alla dessa småkryp är en viktig basföda i Möckelns hela ekosystem. En lyckad aktivitet.

Rapport Nybörjarkurs i fågelskådning

Den 25 mars drog KNF igång årets kurs i fågelskådning för nybörjare med en inomhusträff för att titta på lite inspirerande fågelbilder och bekanta oss med varandra. Vi blev en trivsam och lagomt stor grupp på 9 personer (inkl. cirkelledarna). Deltagarna visade sig vara en blandad skara, allt ifrån rena nybörjare till personer som identiskt kunde härma sparvugglans läte. Vårens corona- varningar har inte hindrat oss från att genomför våra träffar. Vi har besökt flera fågellokaler/miljöer av olika slag i Karlskoga och även utsocknes. Två höjdpunkter kan här nämnas speciellt:

Utflykten till Bullerdalen gav både övning i småfåglarnas läten och fantastiskt fina observationer av Kungsfiskare
På dagsutflykten till Boglundsängen och Oset utanför Örebro fick vi möjlighet att se mängder av fåglar som man förknippar med vatten och strandängar, men även sådana som hör buskmarker till så som Rosenfink, Näktergal och många sångare. Två toppen lokaler!

Våren försvinner dock snabbt och nu stundar sommaren då det blir svårare att se fåglarna p g a grönskan och att de blir mer skygga i samband med bobygge och uppfödning av ungar. Tanken är dock att fortsätta så smått med utflykterna om intresse finns från deltagarna. I juli börjar de arktiska vadarna flytta söder ut igen så det finns saker att se fram emot i fåglarnas värld.

Handikappramp till Svinsjöstugan

Vår duktiga snickare Slawomir har fixat en ramp till Svinsjöstugans entré. Det är nu möjligt att ta sig upp med en rullstol.

Lyckat holkbygge för sportlovslediga

Traditionsenligt ordnade Karlskoga Naturskyddsförening fågelholkbygge på Sportlovet. I tisdags var föreningslokalen på Vadaregatan 3 full av entusiastiska barn och vuxna som skruvade ihop fågelholkar. Aktiviteten är anpassad för barn mellan 8 och 14 år. Men ett krav är att de har med sig minst en vuxen som "hjälpreda". Holkarna skruvas ihop. Så alla får träna på att använda skruvdragare.

10 ÅR med Fjärils & Humleträdgården

Ett härligt 10-årsjubileum

Det blev en mycket lyckad och trevlig träff på Sågholmen när vi uppmärksammade att det är tio år sedan vi påbörjade arbetet med Fjärils- och humleträdgården.

Som en anpassning till de rådande pandemi-reglerna så var arrangemanget utspridd i både tid (fyra timmar) och rum och det fungerade mycket väl. Förutom att Fjärils- och humleträdgården är en rejäl yta i sig, förmerad dessutom av grannen, Berts park, så hade vi snitslat upp en två kilometer lång promenad i Hägnan-området på andra sidan trafikleden och många tog tillfälle att gå den.

I fjärils- och humleträdgården pågick diverse aktiviteter, förutom lagom distanserad trädgårdssamvaro. Längdhopp bland annat! Den hugade – och det var åtskilliga som var det – kunde mäta sin spänst mot diverse djur, från några av dessa våra mindre medvarelser, till en mästare som lodjuret. Inga rapporter inkom om lodjurs-språng, men ett både lärorikt och trevligt inslag var även det.

Barbro Nordenhäll hälsade välkommen och vidarebefordrade bland annat mycket hjärtliga hälsningar och stort beröm från Naturskyddsföreningens rikskansli. Ingrid Norudde, som var den som tog och drev initiativet till fjärils- och humleträdgården, fick vederbörlig uppskattning både för sin idé och förmågan att – fortfarande efter tio år - hålla engagemanget bland så många ideella krafter som den årliga skötseln kräver. Ett speciellt komponerat diplom överlämnades. En kort historik om kunskapsprojektet och allas trädgård på Sågholmen gavs också, med betoning på att de frågor vi belyser med trädgården bara blivit viktigare och större genom åren. Samhällsbyggnadsförvaltningens chef Eleonore Åkerlund uppvaktade uppskattande från kommunens sida.

I trädgården sågs bland många andra Ingrid och Tomas Bergström, uppklädda i trädgårdsmundering med rent kulturhistoriska kvalitéer. Ingrid Bergström har också varit involverad under de tio åren, som kretsens ordförande vid projektstarten och en stor bidragsgivare när det gäller plantor från den egna trädgården. Flera av de som var med från starten och alltjämt ansvarar för skötselveckor var med nu.

Den promenadslinga som rensats i Hägnan-området nyttjades av många och genomgående var den överraskande vildmarkskänsla man får där, trots att det är ett område som är beläget nästan mitt i tätorten Karlskoga, med bostadsområden och skolor i alla riktningar.

För den promenaden, och dagen, hade vi tryckt ett blad med en informell ”naturbingo” där det gällde att lägg märke till djur, växter eller andra naturföreteelser längs promenaden. De kvarvarande bladen lämnades i en av brevlådorna på informationstavlan. Fria att nyttja för den intresserade, så länge de räcker.

Så det var en allt igenom fin dag när vi firade att Projektet Fjärils- och humleträdgården blev tio år.

Fotnot:I Bladet och vardagssammanhang benämner vi ibland projektet Sågholmen (fastän platsen under det namnet finns sedan hundratals år), men nu var det Fjärils- och humleträdgården på Sågholmen som firades.

Vår verksamhet

Läs om vad vi gör i föreningen.

Om vår verksamhet

MILJÖFÖRSVARE UNDER ATTACK

Miljöförsvarare under attack.
Detta var rubriken för det välbesökta möte, som föreningen arrangerade torsdag 20/2.
Marja Wolpher från Naturskyddsföreningens rikskansli berättade och visade film om den skrämmande verklighet, som gäller för många miljöförsvarare runt om i världen.
De senaste åren har allt fler länder infört lagrestriktioner riktade mot medborgare, som vill engagera sig i frivilligorganisationer.
Konflikter, som rör miljöförsvarare, är ofta kopplade till mark- och naturresurser i länder med svaga rättsstater och utbredd korruption. Gruvindustrin, jordbruks- och skogssektorn står för de flesta konfrontationer mellan företag och företrädare för lokalsamhällen i de områden som exploateras.
Mord på miljöförsvarare har ökat i en alarmerande takt. Tre miljöförsvarare dödas varje vecka någonstans i världen!
Vid mötet vara alla överens om att detta måste uppmärksammas. Vi måste engagera oss och protestera - lokalt, nationellt och internationellt.