Välkommen till Karlskoga Naturskyddsförening

 


Aktuellt

Länk till:  ”GRÖNA PROMENADEN”

https://karlskoga.naturskyddsforeningen.se/grona-promenaden-2/

 

—————————————————————————–

 

Det är lummigt och fint vid naturstigen i Hägnan just nu. Ta en tur och passa på att lösa ett Bi-quiz under tidn.

Vårat nya insektshotell i fjärils- och humleträdgården ser ut att ha fått två rum bokade.

 

Fredag 26 Juli

Lär dig slå med lie eller träna upp liesvingen inför Ängens dag.

Slawomir lär ut konsten att slå med lie och hur den är uppbyggd.

Plats: Fjärils- och humleträdgården

Tid: 17.00 – 19.00

Ansvarig: Slawomir Trzcinski

 

Lördag 3 Augusti

Ängens dag

Räfsa hö. Prova och lär dig slå med lie. (Om du har egen så ta med dig) Fika bjuds på.

Start 9.00

Plats: Slåtterängen vid Aggerudsspåret

Ansvarig: Oscar Säfström, kommunbiolog

 

Lördag 17 Augusti

Håvning i Dussmossetjärn

Natursnokaraktivitet. Vi vänder oss till barn i åldern 5 – 12 år med medföljande vuxen. Vi kommer att håva efter småkryp i vattenbrynet. Stövlar. Medtag fika.

Samling: Vid  Sandviksbadets parkeringsplats.

Tid: 10.00

Ansvariga: Dag Berge 070-6183873, Lars-Erik Myhrman 070-6534942

 

Söndag 1 September

Vandring i Trolldalen och Vargkitteln.

I naturreservaten Trolldalen och Vargkitteln forsade en mäktig isälv fram när inlandsisen smälte för 10 000 år sedan. Vattnet slipade dalsidans kanter och formade berget. De branta dalsidorna är idag klädda av gammal skog med många sällsynta mossor, lavar och svampar. Ta det försiktigt på vandringen, såväl blöta som snö och is gör både stenar, klippor och rötter hala!

Plats: Sjöviksplan

Tid: ).00

Ansvarig: Owe NIlsson 076-1142308

 

Lördag 7 September

Natursnoksaktivitet

Grillplatsen Aggerudsspåret

Tipspromenad, lekar

Ta med eget fika och något att grilla.

Samling: Parkeringsplats Aggerudsspåret infart vid hembygdsgården.

Tid: 10.00

Ansvariga: Barbro Nordenhäll 070-6751434, Berit Åkerberg 070-2189078

 

Söndag 15 September

Våran klassiker – Tio sjöars led

Än en gång bjuder vi tillsammans med Karlskoga kommun in till Tio sjöars led. Alla som vill vara med tar sig till Svinsjöstugan. därifrån skjutsas alla vandrarna till startplatsen och går sedan i valfri, egen takt leden tillbaka till Svinsjöstugan.

Samling: Svinsjöstugan

Tid: 9.00

Ansvarig: Lars-Erik Myhrman 0706534942

 

Fredag/Lördag 27 – 28 September

Boka in Rosenbergsdagarna

Temat är ”Vatten och våtmarker kopplat till biologisk mångfald i Örebro län”. Innan konferensen arrangerar vi även olika naturvårdsaktiviteter kopplat till länets biologiska mångfald. Varmt välkomna att delta på aktiviteterna.

Mer info kommer på Hopalolas hemsida: www.hopajola.se

 

Söndag 29 September

Svampsamla med bestämning av Uno Milberg

Kl. 10.00 samlas vi vid lokalen, Vasaregatan 3, för att ge oss ut och samla så många olika svampar vi kan hitta.

Kl. 13.00 kommer Uno Milberg till lokalen för artbestämning av det insamlade materialet. Ta med fika.

Ansvarig svampplock: Jan Öijen

Ansvarig bestämning: Uno Milberg

 

Söndag 6 Oktober

Vandring i Fasaskogen, under lednoing av Anders Norudde.

Vart kosan styrs informeras senare, när det börjar närma sig, via hemsida och facebook. Men kohorn och en och annan skröna blir det med säkerhet.

Samling: För samåkning kl. 9.00 vid Sjöviksplan. (Alternativt P-plats vid Rönningshyttan kl. 9.30)

Ansvarig: Anders Norudde 073-0555833

 

Söndag 13 Oktober

Mossornas dag i Bullerdalen

Kombineras med MÅNADENS RESERVAT, som är ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Hopajola och naturskyddsföreningen.

Mossornas vänner är ett nationellt nätverk, som vill sprida kännedom om våra nordiska mossor. Sedan några år tillbaka påkallar de uppmärksamhet en speciell dag på året.

Samling: Parkeringen Östra Kyrkogården.

Tid: 9.30

Ansvarig: Owe Nilsson 076-1142708, Dag Berge 070-6183873

 

 

 

UPPROP

Till alla er händiga, påhittiga, fixarsugna, rastlösa, hjälpsamma människor i föreningen vill vi rikta en önskan. Erbjud gärna din hjälp till att skapa, röja, baka, snickra, måla, ansa osv. Det behövs fler händer som hjälps åt med tex röjning av stigen vid Hägnan och Aggerudspåret, målning av våran fina stuga vid Svinsjön, trampa upp och markera stigar i området kring Svinsjöstugan, ansning/plantering vid Fjärils-och humleträdgården mm.

Det vore fint att ha en lista på personer som är villiga att hjälpa till om och när det behövs. Det är inget bindande, men det skulle underlätta och vara trevligt med fler engagerade i vår verksamhet. Hör gärna av dig till någon i styrelsen om du är intresserad.

Mvh Styrelsen