Kurser och studiecirklar

KNF kommer under våren och försommaren starta och bed­riva minst tre studiecirklar.
Är du intresserad av att börja, så anmäl dig snarast.
Du som tidigare har varit med i någon av cirklarna och vill fortsätta, ska anmäla intresse igen.

1.Naturreservat i Karlskogas närhet.
STARTDATUM: 10 april.
Samling vid Sjöviksplan kl 9:00.
Anmälan till Terese eller Harald Riddersand senast 20 mars.

2.Botanik för nybörjare.
Planerad start slutet av april.
Anmälan till Owe Nilsson owe.kga@telia.com senast 10 april

3. Nybörjarkurs för fågelskådare.
STARTDATUM: 27 mars
Samling vid Coop Forums parkering kl 9:00.
Anmälan till Terese eller Harald Riddersand senast 15 mars. tereseriddersand@gmail.com eller harald.riddersand@gmail.com
Lämplig utrustning för att få ett bra utbyte av studiecirkeln: handkikare, fågelbok/fågelapp. Glöm inte att ha tillräckligt varma kläder och fotbeklädnad.