Kurser och studiecirklar

KNF kommer under våren och försommaren starta och bed­riva minst tre studiecirklar.
Är du intresserad av att börja, så anmäl dig snarast.
Du som tidigare har varit med i någon av cirklarna och vill fortsätta, ska anmäla intresse igen.

En jord för alla – ett manifest för mänsklighetens överlevnad. Av Johan Rockström

Start : 17/1 2024

Anmälan till Göran Edel senast 2/1 2024. Tel:073-0537984