Salamanderdammen

Projektet Sågholmen har rönt uppskattning och fått både erkännande och stöd som hjälpt till att utveckla området.

Salamanderdammen är det senaste som tillkommit. Tack vare bidrag från Region Örebro Läns Natur- och viltvårdskommitté, har vi en damm för att gynna de arter som vill leva i det lilla, skyddade och fiskfria vatten som dammen ger. Det kompletterar den stora dammen, där Timsälven stannar upp, och forsen nedanför, på ett spännande sätt. Dammbehållaren kom på plats sommaren 2014.

Det kompletterar också helheten för naturens samspel från de minsta insekterna, via fjärilar, humlor, fåglar, fladdermöss, fiskar och… kanske salamandrar.