Styrelsen 2021/2022

Barbro Nordenhäll
Ordförande
Rågvägen 31
691 42 KARLSKOGA
070-675 14 34
bnordenhall@gmail.com

 

Eva-Lena Christensen
Vice ordförande
Åkerbergsvägen 12
691 47 KARLSKOGA
073-828 93 42

Dag Berge
Sekreterare
Dalbacksgatan 2
691 41 KARLSKOGA
070-618 38 73

 

AnnChristin Wiström-Lööw
Vice sekreterare
Noravägen 27 B,
691 53 KARLSKOGA
070-798-26 50

070-79 82 65lars fridlund in 158110Lars Fridlund
Kassör
Bergmästarevägen 49
691 53 KARLSKOGA
0586-382 84, 070-655 64 51

 

Owe NilssonOwe Nilsson
Ledamot
Utterbäcksvägen 10
691 52 KARLSKOGA
0586-72 84 78

 

Göran Edel
Ledamot
Rektor Lindholms väg 41
691 44 KARLSKOGA

0730-53 79 84

 

Maj-Brith Berndt
Suppleant

Fiskalsvägen 15
691 42 KARLSKOGA

Anders Norudde
Suppleant
Vinbärsvägen 10
691 47 KARLSKOGA
073-055 58 53

Slawomir Trzcinski
Suppleant
Carls Åbyvägen 4 B,
69133 Karlskoga
0737-77 50 24