Styrelsen 2023-24

Barbro Nordenhäll
Ordförande
Rågvägen 31
691 42 KARLSKOGA
070-675 14 34
bnordenhall@gmail.com

 

 

Eva-Lena Christensen
Vice ordförande
Åkerbergsvägen 12
691 47 KARLSKOGA
073-828 93 42
evalena.christensen.knf@gmail.com

Dag Berge
Sekreterare
Bregårdsgatan 31 B
691 34 KARLSKOGA
070-618 38 73

dag.osterledskolan@gmail.com

 

Maj-Brith Berndt
Kassör
Fiskalsvägen 15
691 42 KARLSKOGA
070-364 55 38
majbrith.berndt.knf@gmail.com

Lars-Erik Myhrman
Vice sekreterare
Västra Rävåsgatan 4A
691 35 Karlskoga
070-653 49 42
lars-erik.myhrman@bahnhof.se

 

Owe NilssonOwe Nilsson
Ledamot
Utterbäcksvägen 10
691 52 KARLSKOGA
076-114 27 08

owe.kga@gmail.com

 

Göran Edel
Ledamot
Rektor Lindholms väg 41
691 44 KARLSKOGA

073-053 79 84
goran.edel.knf@gmail.com

 

Slawomir Trzcinski
Suppleant
Carls Åbyvägen 4 B,
69133 Karlskoga
0737-77 50 24
svirek83@gmail.com

 

 

 

 


Hala Buraq
Suppleant
Lönnvägen 7
691 44 Karlskoga
070-074 83 72

buraqhala@gmail.com

Ann-Christin Wiström-Lööw
Suppleant
Noravägen 27B
691 53 Karlskoga
070-798 26 50
anki.w.loow@gmail.com