Styrelsen 2022-23

Barbro Nordenhäll
Ordförande
Rågvägen 31
691 42 KARLSKOGA
070-675 14 34
bnordenhall@gmail.com

 

Eva-Lena Christensen
Vice ordförande
Åkerbergsvägen 12
691 47 KARLSKOGA
073-828 93 42

Dag Berge
Sekreterare
Bregårdsgatan 31 B
691 34 KARLSKOGA
070-618 38 73

 


Maj-Brith Berndt
Kassör
Fiskalsvägen 15
691 42 KARLSKOGA
070-364 55 38

Ann-Christin Wiström-Lööw
Vice sekreterare
Noravägen 27 B,
691 53 KARLSKOGA
070-798-26 50

Owe NilssonOwe Nilsson
Ledamot
Utterbäcksvägen 10
691 52 KARLSKOGA
0586-72 84 78

 

Göran Edel
Ledamot
Rektor Lindholms väg 41
691 44 KARLSKOGA

0730-53 79 84

 

Anders Norudde
Suppleant
Vinbärsvägen 10
691 47 KARLSKOGA
073-055 58 53

Slawomir Trzcinski
Suppleant
Carls Åbyvägen 4 B,
69133 Karlskoga
0737-77 50 24

 

 

 

 

 


Hala Buraq
Suppleant
Lönnvägen 7
691 44 Karlskoga
070-074 83 72