Fjärils- och humleträdgården på Sågholmen

2010 väcktes idén om att skapa en fjärils- och humleträdgård inom Karlskoga Naturskyddsförening.

Behovet var uppenbart. Antalet fjärilar har halverats i Europa de senaste tio åren, humlor och andra pollinerande insekter minskar också drastiskt. Eftersom det är drastiskt också för oss människor så var behovet, av att göra Något, uppenbart. Fjärilarna och humlorna behöver stöd, för att stödja oss och vi behöver ett åskådningsexempel som  visar både nyttan och nöjet med fjärilarna, humlorna, bina, blomflugorna… alla de där små, men livsnödvändiga medvarelserna.

Då hittade vi till Sågholmen och se… Där var den plats vi önskade oss.

Nu är fjärils- och humleträdgården det vi önskade oss: en samlingsplats för fjärilar, humlor och människor och alla är så välkomna.

Så här hittar du till trädgården, kör in från norrleden skylt märkt ”Småbåtshamn”. Där parkerar du, sen bara att följa skyltar till Fjärils och humleträdgården. http://kartor.eniro.se/m/7As4d

2023 startar KNF ett samarbete med Karlskoga trädgårdsförening angående trädgården.

På andra sidan bron kan man besöka Alfred Nobels herrgård och museum.