Skötselschema 2023

TIO SJÖARS LED

tiosjoaretapp4250

Tio sjöars led med etappindelningen för tillsynen.

Sedan 2008 har vi ett avtal med kultur och fritidsförvaltningen om skötsel av den led som våra medlemmar skapade för många år sedan och som vi skött sedan dess.

Passa på att gå den trevliga leden och hjälp samtidigt till med tillsynen. Vad tillsynen omfattar ser du längre ned på den här sidan. Ta kontakt med någon av de etappansvariga här nedan och berätta vilken etapp du tänker gå eller har gått och vilken period!

Hela sträckan delas upp i 4 avsnitt. Någon/några ansvarar för var sitt avsnitt och följer de skötselinstruktioner som finns här nedan:

Etapp 1
Från Lysingsdammen till  rastplatsen/vindskyddet vid Långtjärn.
Ansvarig: Bert Edel, 070-541 01 93, bert.edel@gmail.com

Etapp 2
Från rastplatsen/vindskyddet vid Långtjärn till där leden korsar Örgivsvägen mot Rönningshyttan.
Ansvarig: Jan Öijen, 070-374 85 82, jan.oijen@telia.com

Etapp 3
Från korsningen med Örgivsvägen förbi vindskyddet vid Norrgryten och kolarkojan till där leden korsar Sävsjövägen.
Ansvarig:

Etapp 4
Från korsningen med Sävsjövägen till Svinsjöstugan.
Ansvarig:

1. Tillsyn vår
Kontroll av ledens hela sträckning senast under april månad med följande arbetsmoment:
1.1 Bortröjning av vindfällen, nedfallna grenar, ris och liknande.
1.2 Kontroll och vid behov komplettering av ledmarkeringar och skyltar.
1.3 Kontroll och justering av broar, spänger och liknande.
1.4 Skräpplockning längs leden.
1.5 Borttagning av oordnade eldplatser efter leden.

2. Tillsyn sommar
Under tiden maj till september utföres tillsyn en gång per månad med följande arbetsmoment:
2.1 Skräpplockning längs leden.
2.2 Röjning av högt gräs och sly vid behov.

3. Tillsyn höst

Kontroll av hela ledens sträckning senast under november månad med följande arbetsmoment:
3.1 Bortröjning av vindfällen och likande samt röjning av slybuskar.
3.2 Kontroll och vid behov komplettering av ledmarkering och skyltar.
3.3 Skräpplockning längs leden.

Detta innebär nu inte att du som gör tillsyn ska börja såga bort nedfallna träd. Du bara meddelar den ansvarige vad som behöver göras. Erfarenheten från de senaste åren är att leden är i mycket gott skick och det för det mesta är det mycket litet arbete som behöver göras vid tillsynen.