Program

 

Onsdag 6 mars

Artportalen i praktiken.

Plats: KNF-lokalen Vadaregatan 3

Tid: 18.00

Ansvarig: Owe Nilsson

 

Onsdag 13 mars

Studiecirkel ”En jord för alla”

Tid 13.00

Ansvarig: Göran Edel

 

Torsdag 14 mars

Årsstämma

Sedvanliga årsstämme frågor. Medverkande Oskar Säwström och Andreas Eriksson från kommunen.

Plats: Vadaregatan 3

Tid: 18.00

 

Onsdag 20 mars

Start för studiecirkel om mossor.

Tid 18.00

Ansvariga: Dag Berge och Owe Nilsson

 

Fredag 26 april

Våröppning av Fjäril- och Humleträdgården

Tid 17.00

Plats: Sågholmen

Ansvarig: Anki Wiström Lööv Tel: 070-7982650, Eva Eriksson, tel: 0703450767

 

Lördag 27 april

Heldagsvandring i södra Kilsbergen.

Samling vid Sjöviksplan.

Tid: 9.00

Ansvarig: Jan Öijen tel: 070-3748582

 

Lördag 4 maj

Vandring i Tjuråsens naturreservat.

Reservatet är ett 445 ha stort och mycket vackert skogsområde som stått orört i ca. 100 – 150 år. Här finns  också inslag av betydligt äldre träd, tex. vid tjärnen Svinpotten står ”Gammtallen” som är nästan 500 år.

Samling vid Sjöviksplan.

Tid: 9.00

Ansvarig: Eva-Lena Christensen, tel: 073-8289342

 

Torsdag 16 maj.

En fågelsångsvandrinf.

Samling vid Folkhögskolans parkering.

Tid: 18.00

Ansvarig: Göran Edel, tel: 073-0537984

 

Lördag 25 maj.

Biologiska mångfaldens dag i samarrengemang med STF.

Vandring via Gröna promenaden till Fjärils- och Hum,mleträdgården.

Samling vid Rävåsskolan.

Anmälan senast 22 maj till Ingvar Eriksson via sms/tel: 070-3787095.

Kostnad: Medlem 40 kr, icke medlem 60 kr.

 

Tisdag 11 juni.

Cykeltur i Karlskogas närhet.

Samling vid  Stråningstorp  centrum, norra sidan.

Tid: 18.00

Ansvarig: Göran Edel, tel: 0730537984