Sågholmen

Sågholmen är ett nav i Karlskoga Naturskyddsförenings verksamhet.
Här finns den mycket uppskattade Fjärils- och humleträdgården som blivit ett gemensamhetsprojekt för både gamla och nytillkomna medlemmar.
Sågholmen har också blivit en uteplats för väldigt många, vilket gästboken mångsidigt vittnar om. Sågholmen är dessutom målet för Gröna promenaden.
Här finns även Berts Gröna lund och här startar vår fågelstig.
Allt det här ligger i ett område med mycket av både natur, kultur – och fin gemenskap.
VÄLKOMNA TILL OSS!