Bladet – föreningens egen tidning

”BLADET”

Vår föreningstidning Bladet utkommer med 4 nummer per år.

Det här är bladet-redaktionen:

Dag Berge
Barbro Nordenhäll
Ann-Christin (Anki) Wiström-Lööw

Koordinator

lenagren 110120Lena Gren
Spelgatan 26
691 36 Karlskoga
070-653 06 28

 

Utdelningen är vi sedan ett tiotal medlemmar som hjälps åt med för att få motion och för att spara kuvert och porto.

Kontakta någon i redaktionen om du också vill hjälpa till!