Biholkar och solitärbin

VILDBIN/SOLITÄRBIN

Det finns 40 arter humlor i Sverige men hela 255 arter vildbin. Dessa ser ut som små humlor. Man tänker inte så mycket på dem och de gör inget större väsen av sig, men de betyder jättemycket för pollineringen. Vildbina kallas också solitärbin eftersom de inte bildar samhällen. Det finns inga drottningar och arbetare, bara honor och hanar. Och de är lustiga att se. Ett helt gäng av hanar kan jaga en och samma hona. Det är kärlek i ett vansinnigt tempo och när honan äntligen får lugn och ro lägger hon sina ägg, ett och ett i var sin klump av pollen. När äggen kläcks äter larven av det pollen den fått. Sen förpuppar den sig och slutligen blir den ett fullvuxet bi som väntar på rätt årstid för att flyga ut ur sin gång.

Många arter gräver gångar i öppen, sandig mark. Genom att skapa några blottade, sandiga ytor kan man hjälpa de här bina. Andra vildbin lägger äggen i gångar eller hål i trä. Det kan vara gamla larvgångar av andra insekter, t ex skalbaggar, ofta i stubbar. Men husväggar kan också duga. Äldre trähus, som korsvirkeshus, är populära och äldre tegelhus får också besök om det finns hål och springor i fogarna. Kom ihåg att bina inte gör någon skada! Folk som ”drabbats” har berättat att bina surrar försynt och hemtrevligt. Och så gör de stor nytta i trädgården.

Vill man hjälpa till, och det vill man ju, så kan man enkelt bygga holkar åt bina. Borra gott om hål (10-20 cm djupa) av olika diameter (3-12 mm) i båda ändarna på ett vedträ (minst 30 cm långt) och spika upp det på ett lämpligt ställe i trädgården. Det dröjer inte länge förrän vildbina hittar dit. Placera sedan bänken intill så får du se ett lustigt skådespel. Har man fantasi kan man bygga konstfulla bihus, ofta kallade bibatterier. Ett antal avbrutna bamburör (15-20 cm långa) kan man bygga ihop till en holk med träskivor runt om. Titta på nätet, där finns massor av idéer för den händige.

Vilka blommor väljer vildbina?

Somliga vildbin samlar bara pollen från en viss blomma, andra är inte nogräknade alls. Ett av de vackraste vildbina heter glödsandbi. Det är helt orangerött ovan och kolsvart under och älskar fruktträd! Det är en perfekte trädgårdsarbetaren för den som har äppleträd.

Ett vildbi som alltid dyker upp i trädgårdar är rödmurarbiet. Honan lägger sina ägg i gångar i trä, gärna i biholkar, och murar små rum i en lång rad iine i gången, ett rum för varje ägg. Rödmurarbiet samlar pollen i de flesta blommor.

Ett annat vildbi som trivs i trädgården är stocktapetserarbiet. Honan lägger ägg i trägångar precis som murarbiet, men bygger väggarna av små bladbitar som hon skurit ut med munnen, ibland från pelargoner! Denna art besöker gärna rosenvial, planterar du en sådan så kommer biet. Hon samlar pollen på undersidan av bakkroppen och är värd ett närmare studium.

Sen finns det en lång rad av andra vildbin, var och en med sin specialisering. Titta in i en blåklockeblomma – kanske gömmer sig där ett storsovarbi! Eller kolla vem som landat i cikorian – det kan vara ett praktbyxbi! Alla hjälper de oss att få en god skörd i trädgården.

Text: Göran Holmström, författare till boken ”Humlor”

Länk: Mer att läsa om bin och holkar, Naturhistoriska riksmuseets sida

 

Bihotellet på Sågholmen, material av massivt trä, bamburör och hallonstänglar

Bihotellet på Sågholmen, som det såg ut en gång.

Förslag på biholkar. Allt gjort av återanvänt material, spillbitar från brädgården och vedbitar

Förslag på biholkar.
Allt gjort av återanvänt material, spillbitar från brädgården och vedbitar