Fjärilslarver

Några fjärilslarver, fotograferade av föreningens medlemmar.