Dagfjärilars favoritväxter

Klicka på en bild för att se den i ett större format!

Aubretia

Aubretia

Fjärilsbuske eller syrenbuddleja

Buddleja

Gullris. Foto: Christer Persson.

Gullris

Gullviva (Primula veris). Foto: Christer Persson.

Gullviva

Höstflox (Phlox paniculata) med en större dagsvärmare fotograferad på Sågholmen av Ingrid Norudde.

Höstflox

Isop (Hyssopus officinalis). Foto: Christer Persson.

Isop

Kaprifol (Lonicera caprifolium). Foto: Christer Persson.

Kaprifol

Kaukasiskt fetblad

Kaukasiskt fetblad

Kirskål med pärlemorfjäril. Foto: Ingrid Norudde.

Kirskål

Kransveronika (Veronicastrum virginicum)

Kransveronika

Kungsmynta (Origanum vulgare).

Kungsmynta

Purpurkvanne (Angelica gigas)

Kvanne

Pipört (Centranthus ruber)

Pipört

Praktvädd med nässelfjäril. Foto: Ingrid Norudde.

Praktvädd

Rosenstav (Liastris spicata). Foto: Lars-Erik Muhr.

Rosenstav

Röd solhatt (Echinacea purpurea). Foto: Christer Persson.

Röd solhatt

Rödklint (Centaurea jacea). Foto: Christer Persson.

Rödklint

Röllika (Achillea millefolium). Foto: Uno Milberg.

Röllika

Rönnspirea (Sorbaria sorbifolia). Foto: Christer Persson.

Rönnspirea

Stjärnflocka (Astrantia major). Foto: Christer Persson.

Stjärnflocka

Strandveronika (Veronica longifolia). Foto: Ingrid Norudde.

Strandveronika

Strålöga (Telekia speciosa). Foto: Ingrid Norudde.

Strålöga

Syrén (Syringa vulgaris). Foto: Christer Persson.

Syren

Temynta (Monarda didyma). Foto: Uno Milberg.

Temynta

Timjan med luktgräsfjäril. Foto: Christer Persson.

Timjan

Tjärblomster (Lychnis viscaria eller Viscaria vulgaris). Foto: Christer Persson.

Tjärblomster

Trädgårdsnattviol (Hesperis matronalis). Foto: Ingrid Norudde.

Trädgårdsnattviol

Vänderot (Valeriana officinalis). Foto: Christer Persson.

Vänderot