Rabatt 6 Tegelstenskant

Rabatt 6

Rabatt 6

Svenskt namn Vetenskapligt namn
Kvastspirea Spiraea chamaedryfolia
Rönnspirea Sorbaria sorbifolia
Rosenspirea Spiraea japonica
Drakmynta Physostegia virginiana
Hampflockel Eupatorium cannabimum
Fläckflockel Eupatorium maculatum
Rosenflockel Eupatorium purpureum
Blodtopp Sanguisorba officinalis
Kransveronika (2) blå Veronica virginica
Kungsmynta Origanum vulgare
Rosenstav (2) Liatris spicata
Praktrudbeckia Rudbeckia fulgida
Tibast Daphne mezereum
Vitpytta Achillea ptarmica var multiplex
Myskmadra Galium odoratum
Stor ormrot Bistorta officinialis
Lungört vanlig Pulmonaria obscura
Ormöga Omphalodes verna
Bollviva Primula denticulata “Rubin”
Kantnepeta (2) Nepeta faaseni “Walkers low”
Vårkrage Doronicum orientale
Månviol Lunaria rediviva
Grekvädd Knautia macedonica scabiosa
Läkebetonika/humlesuga Betonica officinalis
Kärleksört Hylotelephium telephium
Höstflox Phlox paniculata
Fjädernunneört Chorydalis cheilantifolia

(siffra inom parentes betyder att växten finns i x andra rabatter också)