Spireahäck

Häckspirea Fotograf MLK

Spireahäck

Svenskt namn Vetenskapligt namn
Häckspirea (höger om brygga) Spiraea salicifolia
Klasespirea (vänster om brygga) Spiraea billardii
Torpspirea (kommer att planteras) Spiraea × rosalba