Sandskärningen

Grävstekel, Ammophila sabulosa Videsandbi, Andrena clarkella

På sandig mark finner man en hel del speciella insekter och småkryp med intressanta levnadssätt. Det är skalbaggar, skinnbaggar, flugor, spindlar, men i all synnerhet olika sorters steklar. Bland dessa finns slavmyror, grävsteklar, parasitsteklar och ett antal olika sorters solitära eller kolonilevande bin. I Fjärils- och humleträdgården anlade vi för ett par år sedan en sandskärning i första hand för att vi hoppas den ska locka sandbin att bygga sina bon i sanden. Flera av sandbina är nämligen aktiva tidigt på våren och därför viktiga pollinatörer av vårblommorna här på Sågholmen. Sandbina lockar dessutom till sig andra insekter som snyltar eller parasiterar på dem, t ex svävflugor och getingbin.  Detta gör att sandskärningen som bieffekt (  ) förhoppningsvis ska ge oss chansen att komma nära en mängd spännande insekter som vanligen inte är så lätta att få se.

Se bildspelet nedan för att få en glimt av hur det gick till när sandskärningen kom till.