Sandviksbadet och Flottnäset

En fin vindstilla och ganska varm kväll även om det var lite mulet. Vi var lite drygt 20 deltagare sammanlagt under kvällen och vi fick bland annat se: Strandskata, sovande sjöorrehona, knölsvan, skäggdopping, storskrak och en stor mängd måsfåglar. På Flottnäset hörde vi rödhake, järnsparv samt björk-, tal, kol- och rödvingetrast. Vid fikat på Flottnäset kunde vi studera bävern i älven och resultatet av hans arbete.