Naturreservat runt Svinsjöstugan

En härlig försommardag. Vi var sammanlagt 8 deltagare under dagen även om inte alla fanns med på alla utflyktsmål.

Efter samlingen söder om E18 vid Tolen körde vi Ö-vägen söder om Våtsjön och Kerstin Eriksson visade oss den märkliga stenen som kallas Svävaren.
På den höjd Svävaren finns hittade vi också en polygonpunkt med sin skylt och Uno kunde berätta att det är en punkt som är definierad både i läge med x- och y-koordinater och i höjd över havet. Han kunde också berätta hur man mätte sig fram genom naturen för lägga ut dessa polygonpunkter. Idag har de inte samma betydelse när man med hjälp av ett antal sateliter kan bestämma läge och höjd med stor noggrannhet med GPS var som helst i naturen. Vid Svävaren hörde vi också göken ropa.

Vi fortsatte sedan till Svarttjärnsreservatet där vi kunde njuta av rena John Bauer-skogen med gamla boträd och med  gamla nedfallna och långt nedbrutna träd som kallas lågor. Vi tittade också på många mossor och lavar och på en majröding som är en svamp och inte en fisk.

Väl framme vid Svinsjöstugan smakade det alldeles utmärkt med matsäck i solen utanför söderväggen där vi också kunde studera en toltablåvinge.

Jag hade inte möjlighet att följa med på eftermiddagen, så rapporten får sluta här.

Christer Persson