De vilda blommornas dag

Vid samlingen på parkeringen vid Östra kyrkogården var vi 15 personer och Ove berättade lite om vandringen och delade ut ett häfte med en artlista på Sveriges 100 vanligaste växter. Han hade en förhoppning om att vi under vandringen skulle kunna se ungefär hälften av dessa växter. Hur många arter vi kom upp i vet jag inte för vi räknade inte så noga, men det var tillräckligt många för att vi vandrare skulle vara väldigt nöjda.

Vi gick vägen ut mot Österleden och där kunde vi njuta av midsommarblomstrens rika blomning. Ove gjorde flera stopp och berättade vad som fanns i vägkanten.
Vi gick sedan genom Bullerdalens frodiga grönska ner mot Svartälven och på vissa ställen blev det något av en äventyrsvandring. Ove visade bland annat upp strutbräken och bäckbräsma.

Ingen hade matsäck med sig så vi fortsatte mellan kyrkogården och Svartälven där Ove passade på att visa upp hybridtrav, svinrot och blårapunkel.

Vi fortsatte till kompostområdet norr om kyrkogården där vi bland annat tittade på mandelblom.

Åter till parkeringen tackade vi Ove för en intressant och givande vandring.

Christer Persson