Slåtter på Södra Tolsboda

Lördagen 31 juli avhölls föreningens slåttergille enligt tradition. Vi hade ”tur som en gatflicka i Stockholm” med vädret: regn två dagarna före och dan efter, men uppehåll när vi hade vår slåtterdag.
Hela 16 arbetsvilliga och trevliga medlemmar mötte upp, tänk att så många är beredda att arbeta idéellt för naturvården! En av deltagarna var från styrelsen.

Vi hade som vanligt två slåtterbalkar igång och åtminstone sex liar. Vi fortsatte på fjolårets linje med zonindelning av ängen med slåtter av vissa delar vart annat eller vart tredje år. De områden som redan är utarmade på näring får ligga i träda ett eller två år. På så vis kan vi täcka större område med rimlig arbetsinsats. I år fanns det 53 nattviloer där, nytt rekord.

En buskmus hann några av oss se. Om jag inte missminner mig är det tredje gången som vi ser denna sällsynta och märkliga mus vid slåttern. Tydligen har den en fast stam vid S Tolsboda, bara det skäl nog att fortsätta med våra ansträngningar.
En av hässjorna kunde inte användas i år, den hade ockuperats av getingar, som ilsket försvarade sin inmutning.

Gunilla hade ordnat med elvakaffe och slåttergille, det senare bestående av valfritt kyckling- eller grekisk sallad och kall dryck, valfritt lättöl eller Lokavatten. Många lovord hördes.
Vid pauser i arbetet berättade vi för varann vad vi sett och gjort i sommar, det ska ju inte vara bara slit.

På en av bilderna provar vi några turer ur ”Slåtterdans”, en av Letälvsgillets uppvisningsdanser.
Vid tvåtiden skildes vi åt, trötta men med vetskapen om att ha gjort en insats för naturvården.

Ett stort tack till alla som ställde upp!
Torsten Rönn