Svampcirkel

Till de tre svampträffarna har deltagarna haft med sig ett antal olika arter som sedan diskuterats och artbestämts med soppar för sig, riskor för sig o s v.

Ulf Engströms bilder här till höger är fotade vid träffen 8/9.