Fjärilar på Herberts ängar

”Äntligen fungerade det med Herberts ängar! Vi var tretton KBF-are som mötte Carl-Åke Pettersson vid Nybble missionshus för att i strålande väder göra en utflykt på ängarna.

Fjärilar i mängd förstås, bl.a. båda höjdararterna sexfläckig bastardsvärmare och metallvinge. Det var mycket lärorika och inspirerande timmar bland hösommarblomstren.

Men mest imponerande var kanske ledaren själv. Vi 82 års ålder hade denne nestor hunnit samla 20 000 exemplar av 4 500 arter från hela Europa, Mexiko och 49 (!) av USA:s delstater. Fjärilarna ska i vinter övergå till Naturhistoriska Riksmuseets samlingar. Carl-Åkes planer för i sommar? Att åka till Texas för att exkurrera med fjärilssamlarvänner!”

Lars-Erik Muhr