Dialogträff om framtidens utmaningar och möjligheter

Nästa vecka (v 19) startar Framtidsstafettens öppna dialogträffar med lokala politiker runt om i landet. Det är en mycket bred samling samarbetande arrangörer bakom satsningen. Samtal genomförs även i Karlskoga och sju andra kommuner i Örebro län. Utöver träffarna har partiernas lokalgrupper i länet inbjudits att ge skriftliga svar på ”åtta heta frågor.”
För Karlskoga har samtliga politiska partier inbjudits till en dialogkväll som hålls i folkhögskolan på torsdag kväll, den 8 maj.

Projektsamordnaren Ankie Rauséus sammanfattar läget:
– Svaren har börjat komma in och visar i många fall på en stor vilja och engagemang att ställa om våra samhällen till hållbar utveckling. Många partigrupper har svarat, vilket är glädjande. Fortfarande saknas dock svar från flera håll. Vi förstår givetvis att frågorna kan kännas svåra att besvara, samtidigt det är viktigt att lyfta fram framtidens utmaningar inför valet.
Som exempel på utmaningarna nämner Ankie Rauséus trippel E-kriserna (ekologi, energi, ekonomi), klimatförändringar och växande klyftor mellan rika och fattiga. Syftet med träffarna är att skapa större insikt och medvetenhet om hur detta påverkar lokalt, och samtidigt samtala om vad vi faktiskt kan göra på det lokala planet. Det händer mycket spännande och positivt, både runt om i landet och bland lokala kommuner och grupper inom länet. Därför kan träffarna också ge kraft och inspiration för att från politiskt håll förstärka och snabba på arbetet med att bygga det hållbara samhället.
De nationella och regionala målen för hållbarhetsarbetet finns redan som styrdokument och vägledning. Den delrapport som Länsstyrelsen skrev 2013 (Publ.nr. 2013:23 ”Hållbarhet i sikte 2013 – Hur långt har vi kvar?”) indikerar att en hel del positivt arbete sker i länet men att långt mer behöver göras för att nå upp till miljökvalitetsmålen och generationsmålet.

Ankie Rauséus avslutar:
– I nuläget ser det ut som om vi inte kommer att nå upp till något av de fjorton mål som berör länet, utifrån dagens beslutade styrmedel och åtgärder. Det är oroväckande. Därför vill vi samtala kring hur de lokala partigrupperna ser på sin roll för att skapa de bästa förutsättningarna för kommande generationer.
I Karlskoga arrangeras samtalskvällen i samarbete mellan Länsbygderådet, ABF, Studieförbundet Vuxenskolan, Studiefrämjandet, NBV, Bilda, Sensus, Karlskoga folkhögskolan och Naturskyddsföreningen.
Vi hoppas naturligtvis på god uppslutning från KNF:s medlemmar för att visa politikerna att vi ställer krav och vill ha besked om miljöfrågorna.

Hans Jansson

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.