Mångfald i skogen

Det har varit viss tveksamhet om denna aktivitet var möjlig att genomföra, men det har nu löst sig på allra bästa sätt. Varmt välkomna på en härlig skogspromenad söndagen den 13/10! Vi samlas på Sjöviksplan kl. 09.30 f.v.b. till ett relativt närbeläget skogsområde.

Läs mer

Tolsbodaslåttern

Glöm inte det traditionella slåttergillet på S. Tolsboda nu på lördag den 1:a. Gräset är slaget, och ligger nu bara och väntar på att bli hopräfsat. Givetvis blir det både fika och lite stadigare förtäring. Vi möts på Sjöviksplan kl. 08.00 för samåkning ut till ängarna.

Läs mer