Ängen på Sågholmen

Alldeles intill vår Fjärils och humleträdgård ligger ett litet stycke mark som vi tänkte kunde passa att göra en äng utav.Där växte högt och frodigt, med kvävegynnade växter som lupiner och kvickrot.Så jorden är fet, egentligen fel typ av jordmån att göra en äng utav. Att skala av hela jordsvålen och så in ängsfröer på tyckte vi var ett lite vanskligt projekt. Dels mer arbete, och hög risk att det efter sådd kanske bara skulle komma upp ogräs över hela ytan. Så vi valde att gräva ut för tio sårutor istället, grävde bort den feta jorden och hade på grus och mager jord istället som vi sen sådde i. Det var hösten 2011 vi anlade vår ”experimentäng”. Vår förhoppning är att det utifrån dessa rutor ska sprida sig ängsväxter och att vi slår av emellan för att på sikt magra ut så mycket som möjligt. Så som ängväxter vill ha det! C.a 10 år senare kompletterades ängen med Rödklintsplantor.

Länkar:  SÅ HÄR GJORDE VI ÄNGEN

DET HÄR HAR VI SATT

Ängsskylten på Sågholmen

Alingsås naturskyddsförenings hemsida.
Trevlig fakta om ängshistorik och skötsel

Klicka dig fram i bildspelet nedan, dokumentation från när vi gjorde vår lilla försöksäng.